پروفایل اشتراکی honarhayerazmi

جملات در مورد رزمی کاران گزیده سخنان و اندیشـه های استاد بزرگ سوسای اویـاما | سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com | سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com | سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com | سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com | سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com | سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com | سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com | سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com | سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com |

جملات در مورد رزمی کاران

گزیده سخنان و اندیشـه های استاد بزرگ سوسای اویـاما

سوسای اویـاما درون طی سالها تمرین و تفحص درون هنرهای رزمـی و انجام مبارزاتی درون استایلهایی همانند جوجیتسو ،جودو موای تای و کاراته درون نـهایت شیره تعالیم خویش را کیوکوشین نامگذاری د و حقیقت مبارزه واقعی را درون کالبد این سبک بنا نـهادند.
فلسفه کاراته اویـاما از کن کا کاراته یـا کاراته جنگی الهام گرفته و از نظر روحی روش وی با ذن مکتب بودیدهارما آمـیخته شده هست ارتباط عمـیق این سبک با ذن بـه حدی با هم عجین گردیده¬اند کـه بنیـانگذار این سبک اعتقاد دارد ذن کاراته و کاراته ذن هست اساس و شالوده این سبک از نظر فلسفی بر سه اصل قدرت ، جملات در مورد رزمی کاران شجاعت و تواضع  بنا گردیده هست از این رو عنصر مبارزه درون این سبک با توجه بـه اصل یـاد شده تعریفی متفاوت پیدا کرده هست و مبارزه حیـات این کاراته جنگی مـیباشد و اگر مبارزه از آن حذف شود تمرینات و حرکات این سبک بـه یک بازی موزون و گونـه تبدیل مـیشود و حال کـه مبارزه درون این سبک جایگاه خاصی دارد اساس آن مبارزه ایست کـه در بطن آن صمـیمـیت و جوهره انسانی حرف اول را مـیزند.


نوع مبارزه درون این سبک برخورد نزدیک توام با ضربات شدید تکنیکی هست بطوریکه به منظور کاستن مقاومت حریف و مغلوب وی مـیبایست تکنیکها بـه طور متوالی اجرا گردد . جملات در مورد رزمی کاران سوسای اویـاما با توجه بـه جنبه های مختلف روحی و جسمـی انسان مبارزات این سبک را طراحی نمود وی بهترین و معقولترین مبارزه را از نظر قدرتی و از جنبه اخلاقی درون غالب جیو کمـیته بنا نـهاد . جملات در مورد رزمی کاران استراتژی رزمـی و تفکرات ارزشمند او درون زمـینـه مبارزه کاملا با استنتاج های عقلی و منطقی درون نظام کاراته اصیل و سنتی و همچنین کاراته مدرن امروزی مطابقت دارد.
سوسای اویـاما بـه جهانیـان ثابت کرد کـه با تمرینات سخت جسمـی مـیتوان بدن را بـه بالاترین درجه از مقاومت درون مقابل ضربات رساند و همچنین توان و قدرت بدن را آنقدر افزایش داد که تا بتوان روزی قویترین مرد درجهان شد.
اندیشـه او ورای قدرت فیزیکی و سرشار از معنویت بود . بـه همـین خاطر درون سیستم مبارزات این سبک ضربه دست بـه قسمت سر و گردن ممنوع مـی باشد. وی اعتقاد دارد مغز انسان فرمانده بدن و صورت مظهر زیبائیست وبا توجه بـه سهولت اجرای ضربات دست بـه سر و گردن این ضربات ممنوع گردیده هست اما درون مقابل اجرای ضربات پا بـه سر و گردن مجاز مـیباشد . زیرا اجرای تکنیکهای جودان گری نیـاز بـه مـهارت و انعطاف خاصی دارد مع نیز این امکان و موقعیت را بدست مـی آورد کـه بتواند بـه موقع از خود دفاع کند . جذابیت کنونی مبارزات این سبک موجب گردیده کیوکوشین جایگاه خاص و والایی بین سایر سبکها بدست آورد و هم اکنون مـیلیونـها نفر زن و مرد درسراسر جهان درون دوجو های آموزشی بـه تمرینات این ورزش اصیل روی آورده اند.

استاد اویـاما درون هنگام جوانی ده شعار را به منظور برای راه وهدفی برگزیده بود انتخاب کرد.این شعایر،از دید ایـاما بـه مثابه روح و جوهری بودو و مبانی طریقت هنرهای رزمـی شمرده مـی شوند.اینـها بـه نوعی بیـانگر نوع نگرش استاد بـه هنر های رزمـی و همچنین اصول شخصی وی و کاراته کیوکوشین هستند. درون پس هر واژه ی این جملات دریـایی از معانی نـهافته است.بر هر پوینده ی راه کیوکوشین لازم هست آنـها را بخواند و پس از تفکر و تعمق پیرامون آنـها،در رفتار و کردارش از آنـها استفاده نماید.

و این شعارها این است:

آغاز و پایـان راه هنرهای رزمـی ادب و نزاکت است.پس درون همـه حال بـه طور شایسته و بدون ریـا مودب و خوش رفتار باش.

• پیروی از راه هنرهای رزمـی همانند بالا رفتن صخره است.بدون استراحت بـه بالا رفتن ادامـه بده.این یک علاقه کامل و راسخ بـه مسئولیت موجود(به هنرهای رزمـی کـه به مشابه بالا رفتن از صخره هستند)را مـی طلبد.

•حتی به منظور یک پژوهشگر(پوینده راه)هنرهای رزمـی جایگاه پول را نمـی توان نادیده گرفته شود.اما حتما مواظب باشی هرگز بـه آن وابسته نشوی.

•طریقت هنرهای رزمـی بر حالت فیزیکی بدن متمرکزشده است.بکوش کـه حالت و وضعیت صحیح را درون همـه حال حفظ کنی.

•راه هنرهای رزمـی بعد از هزار روز تمرین آغاز مـی شود و پس از ده هزار روز تمرین بـه اوج خود مـی رسد.در هنرهای رزمـی خویشتن نگری موجب خردمندی مـیشود.

•همواره بـه عملکرد خود بـه عنوان فرصتی به منظور پیشرفت و به دیده تامل بنگر.

•طبیعت و هدف ،هنرهای رزمـی جهانی است.همـه خواسته های خودخواهانـه حتما در آتش تمرین سرخ شوند.

•هنرهای رزمـی با یک نقطه آغاز مـی شوند و در یک دایره پایـان مـی یـابند.خطوط مستقیم درون نتیجه این اصل اساسی هستند.

•جوهر واقعی طریقت هنرهای رزمـی تنـها از طریق تجربه درک مـی شود.با دانستن این موضوع،بیـاموز کـه هرگزاز سختی پیـامدهای آن نـهراسی.

•همـیشـه بـه خاطر داشته باش،در هنرهای رزمـی جایزه های قبلی مطمئن و سپاسگزار واقعی فراوان هستند.


سخنانی دیگر از سوسای اویـاما:

 آئين و قواعد را اول درون خود بررسي كرده و سپس بـه تمرين مداوم آن بپردازيد.
ماهرترين معان، بهترين مـهاجمانند.
كاراته با تواضع شروع ميشود و با تواضع بـه پايان ميرسد، بعد هميشـه متواضع باشيد.
راز پنـهان كاراته درون حصول تجربه است.
از خصوصيات عمده هنرهاي رزمي وضعيت بدن است؛ لذا هميشـه بدن خود را درون وضعيتي متعادل نگاه داريد.
فراگيري هنرهاي رزمي همچون صعود از يك .سربالايي است. لذا بـه تلاش فراوان و بي وقفه نياز است.
در هنرهاي رزمي اين*كه هدف پيروزي باشد، البته اهميت دارد. با اين همـه انگيزه مبارزه نبايد انگيزه خصوصي باشد.
كار هنرهاي رزمي كاري هست همگاني، و در تعليم آن خودخواهي روا نيست.
در هنرهاي رزمي، تأمل و تفكر درباره كارهاي گذشته بـه مـهارت كارهاي بعدي مي انجامد.

گزیده نگرشـهای دیگر :

احترام بـه والدین
برای این کـه حس احترام بـه قوانین وسنن درون کودک بوجود آید واو بتواند با موفقیت وآرامش درون کنار همنوعان خود درون جامعه زندگی کند،باید از همان کودکی بـه او آموخت کـه به والدین خویش احترام بگذارد و او را از مـیزان وچگونگی عشق وعلاقه والدینش نسبت بـه خود آگاه سازد.جوانانی کـه امروزه این طرز فکر و نظریـه را منسوخ مـیدانند و عشق،احترام و قدر دانی از پدر و مادر را تایید نمـی کنند معمولا درون اجتماع بـه مقامـهای مـهمـی نمـی رسند. با توجه بـه این کـه محبت فرزندی از اصول اخلاقی انسانی بـه شمار مـیرود، لذا کیوکوشین کای از پذیرفتن هنر جویـانی کـه این اصل را رعایت نکنند معذور هست . بـه این ترتیب بـه آنـها مـی آموزیم کـه هرگز نباید کاری انجام دهند کـه مورد تایید والدینشان نباشد . افرادی کـه بخواهند درون کاراته پیشرفت کنند حتما از تایید و حمایت والدین خود برخوردار باشند.

رعایت اصول اخلاقی
بعضی از شاگردان ارتباط بین کاراته و محبت فرزندی را از من جویـا مـی شوند واز من مـیخواهند کـه تنـها بـه آنـها فنون کاراته را بیـاموزم و یـادگیری اصول اخلاقی وفلسفه های زندگی را بـه خودشان بسپارم. اما پاسخ من بـه این شاگردان همـیشـه این هست که راه کاراته راه محبت فرزندی، ادب ونزاکت درون رفتار و نظم اجتماعی هست . بدون یـادگیری این اصول هر کوششی درون جهت تقویت فنون جسمـی کاراته بی نتیجه خواهد بود.

هدف کاراته تقویت جسم نیست
کاراته نیـاز بـه آموزش و تمرینات سخت و جدی دارد کـه نتیجتا این تمرینات قوای جسمانی را افزایش مـیدهد. اما تقویت قوای جسمانی تنـها هدف کاراته نیست چرا کـه آنچه کاراته را از سایرورزشـهای مشابه ممتاز مـیسازد تاکیدی هست که کاراته بر روی رشد و بلوغ روحی و ذهنی دارد. راه کاراته همان راه هنرهای رزمـی است، راه ادب و نزاکت درون رفتار وراه محبت فرزندی هست . تمام این راهها بـه یک جا ختم مـیشود کـه در نـهایت بـه بهشت منتهی مـیشود.

پرهیز کاری مافوق همـه قدرتهاست
قدرت از عناصر تعیین کننده و انکار ناپذیر سرنوشت انسان است. درون مـیان انواع قدرتهای مختلف ، تقوا و پرهیز کاری ما فوق همـه قدرتهاست و جامعه ای کـه تلاش و کوشش درون آن محدود بـه رقابت به منظور افزایش و نشان تقواست بدون شک بهترین جوامع است.

پیروزیـهای من درون کاراته...
پیروزیـهای خود من درون کاراته ، درون رشد و گسترش این هنر رزمـی درون تمامـی کره زمـین از عناصر تعیین کننده بوده است. درون طی مبارزاتی کـه با بوکسورها،کشتی گیرها، جودو کارها ، بوکسورهای تای و حتی های وحشی داشته ام همـیشـه برنده بوده ام و به همـین دلیل هم اعتقاد دارم که تا زمانی کـه مجاز بـه استفاده از فنون کاراته هستم ،در مبارزات هیچ گاه شکست نخواهم خورد.

" من معتقدم کـه یک پیرو واقعی هنر های رزمـی حتما آماتور باقی بماند."

معنای شجاعت و شـهامت درون عدالت است.
هنگامـی کـه در هنر های رزمـی اثری از رقابت های سنگین نباشد، درون واقع تبدیل بـه چیزی شبیـه مـیشود. اگر قدرت بـه منظور زنده ماندن از دست برود، این شکست هست و شکست یعنی نا بودی، پیدایش هنرهای رزمـی به منظور دستیـابی بـه پیروزی هست و بـه همـین دلیل هم درون هنر های رزمـی نیـاز بـه رقابت احساس مـیشود.
در این مـیان رقیب هر چقدر قوی باشد باز برد با عدا لت خواهد بود. بـه همـین دلیل هم حتما در کاراته بـه عنوان یک هنر رزمـی عدالت حاکم باشد. انسان ها حتما مشتاقانـه مجهز بـه سلاح عدالت شوند و به جنگ زشتیـها بروند.
مرگ، یک نوع طهارت است. اما مرگ را بـه جلو انداختن خلاف عقل واصول اخلاقی است. بـه همـین دلیل حتما ضروریـات و نیـازهای خود را درون چارچوب قوانین اخلاقی مجاز بر آورده سازیم.راه صحیح وپسندیده درون زندگی این هست که انسان حتما از قدرت و مـهارتهای خود، نـه تنـها به منظور خود،بلکه درون راه اجتماعی کـه به آن تعلق دارد استفاده کند .شـهامت و شجاعت واقعی نیز تنـها بـه همراه عدالت معنا پیدا مـیکند.

کاراته درون قدرت خلاصه نمـیشود .
قدرت کاراته انکار ناپذیر هست چرا کـه تمامـی بدن درون حکم اسلحه ای مـیشود کـه قادر بـه کارهایی هست که بـه چشم فرد باور نی است. اما کاراته تنـها درون قدرت خلاصه نمـیشود کاراته مانند کوه یخی هست که قدرت ، تنـها نوک آنرا تشکیل مـیدهدو عمق و معنای کاراته بیش از اینـهاست.

ذن و کاراته
ذن کاراته هست و کاراته ذن واقعی است. فلاسفه وپیشروان بسیـاری از مکاتب اشتباه بزرگی درون تعبیر مفهوم واقعی ذن کرده اند آنـها درک مفهوم ذن را مشکل و غیر روشن تصور مـیکنند و معتقدند کـه فقط به منظور دانشمندان مـیسر است. اما این طور نیست، ذن درون درون ما و اطراف ماست . اهمـیت و بزرگ بودنش بـه این خاطر هست که بسیـار دست یـافتنی و قابل حصول است. ذن وحدت کامل جسم، اه و روح است. چنین وحدتی تنـها راه تکامل انسان و هماهنگ بودن آن با جهان هست و این حالت ذن واقعی مـیباشد.

: جملات در مورد رزمی کاران
[گزیده سخنان و اندیشـه های استاد بزرگ سوسای اویـاما جملات در مورد رزمی کاران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 21:31:00 +0000تکواندو بانوان تلگرام

سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com

چوی لی فوت

هنر ترکیبی رزمـی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای بـه نام (چان هونگ) بنیـانگذاری شد . تکواندو بانوان تلگرام این روش پدیده ای ...

استریت فایت

در سبک استریت فایت هدف ارائه تکنیک های کاربردی و اصیل عام مردم درون رزم به منظور دفاع از خود و خانواده خود جهت آماده سازی....

شوتوکان WSKF

بنیـانگذار سبک سنسی هیتوشی کاسویـا مـیباشند.ایشان دارای دان 8 جهانی مـیباشند و در حال حاضر رئیس ...

رزم بختیـاری

رزم بختیـاری توسط گرند مستر امـیر توحیدی نیـا ابداع و بنیـانگذاری شده است. تکواندو بانوان تلگرام مرکزیت این سبک درون استان خوزستان درون ایران مـی باشد . رزم بختیـاری ....

جیسن کاراته یونیون

جیسن کاراته به معنی کاراته حقیقی مـیباشد کـه در ژاپن توسط کانچو ریوسیو کاواچی ( Ryousyou Kawauchi) تاسیس شد ودر ایران این انجمن بـه صورت ...

فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA

این آکادمـی تحت لیسانس کاراته کالج آمریکا و سازمان اساتید هنرهای رزمـی آزاد جهان کـه در آمریکا ایـالت ویرجینیـا ...

شوتوکان آسای ریو

هدف و ماموریت انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته گسترش کاراته سنتی به منظور استفاده کاراته کاهای حرفه ای و ...

هادوفایت

تاريخچه هنر هاي رزمي بـه سالياني بس دور باز ميگردد ،از زماني كه بشر پا بـه عرصه گيتي نـهاد و ابزار قدرت برأي زنده ماندن را شناخت که تا زمان ...

هیتال پارکور

هیتال درون زبان پارسی باستان و شاهنامـه فردوسی بزرگ بـه معنای پهلوان عنوان شده و در زبان انگلیسی بـه معنای جنگندگی آن مـی توان اشاره کرد ...

کیک جیتسو MMA

سبک جهانی کیک جیتسو (Kick Jitsu) درون سال 2003 درون کی اف اوکراین بـه صورت رسمـی تحت عنوان فدراسیون جهانی  ..

: تکواندو بانوان تلگرام ، تکواندو بانوان تلگرام
[سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com تکواندو بانوان تلگرام]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 13:26:00 +0000آموزش ناک اوت کردن پا در MMA

سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com

چوی لی فوت

هنر ترکیبی رزمـی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای بـه نام (چان هونگ) بنیـانگذاری شد . آموزش ناک اوت کردن پا در MMA این روش پدیده ای ...

استریت فایت

در سبک استریت فایت هدف ارائه تکنیک های کاربردی و اصیل عام مردم درون رزم به منظور دفاع از خود و خانواده خود جهت آماده سازی....

شوتوکان WSKF

بنیـانگذار سبک سنسی هیتوشی کاسویـا مـیباشند.ایشان دارای دان 8 جهانی مـیباشند و در حال حاضر رئیس ...

رزم بختیـاری

رزم بختیـاری توسط گرند مستر امـیر توحیدی نیـا ابداع و بنیـانگذاری شده است. آموزش ناک اوت کردن پا در MMA مرکزیت این سبک درون استان خوزستان درون ایران مـی باشد . رزم بختیـاری ....

جیسن کاراته یونیون

جیسن کاراته به معنی کاراته حقیقی مـیباشد کـه در ژاپن توسط کانچو ریوسیو کاواچی ( Ryousyou Kawauchi) تاسیس شد ودر ایران این انجمن بـه صورت ...

فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA

این آکادمـی تحت لیسانس کاراته کالج آمریکا و سازمان اساتید هنرهای رزمـی آزاد جهان کـه در آمریکا ایـالت ویرجینیـا ...

شوتوکان آسای ریو

هدف و ماموریت انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته گسترش کاراته سنتی به منظور استفاده کاراته کاهای حرفه ای و ...

هادوفایت

تاريخچه هنر هاي رزمي بـه سالياني بس دور باز ميگردد ،از زماني كه بشر پا بـه عرصه گيتي نـهاد و ابزار قدرت برأي زنده ماندن را شناخت که تا زمان ...

هیتال پارکور

هیتال درون زبان پارسی باستان و شاهنامـه فردوسی بزرگ بـه معنای پهلوان عنوان شده و در زبان انگلیسی بـه معنای جنگندگی آن مـی توان اشاره کرد ...

کیک جیتسو MMA

سبک جهانی کیک جیتسو (Kick Jitsu) درون سال 2003 درون کی اف اوکراین بـه صورت رسمـی تحت عنوان فدراسیون جهانی  ..

: آموزش ناک اوت کردن پا در MMA ، آموزش ناک اوت کردن پا در MMA
[سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com آموزش ناک اوت کردن پا در MMA]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 13:26:00 +0000سی دی آموزش آیکیدو

سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com

چوی لی فوت

هنر ترکیبی رزمـی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای بـه نام (چان هونگ) بنیـانگذاری شد . سی دی آموزش آیکیدو این روش پدیده ای ...

استریت فایت

در سبک استریت فایت هدف ارائه تکنیک های کاربردی و اصیل عام مردم درون رزم به منظور دفاع از خود و خانواده خود جهت آماده سازی....

شوتوکان WSKF

بنیـانگذار سبک سنسی هیتوشی کاسویـا مـیباشند.ایشان دارای دان 8 جهانی مـیباشند و در حال حاضر رئیس ...

رزم بختیـاری

رزم بختیـاری توسط گرند مستر امـیر توحیدی نیـا ابداع و بنیـانگذاری شده است. سی دی آموزش آیکیدو مرکزیت این سبک درون استان خوزستان درون ایران مـی باشد . رزم بختیـاری ....

جیسن کاراته یونیون

جیسن کاراته به معنی کاراته حقیقی مـیباشد کـه در ژاپن توسط کانچو ریوسیو کاواچی ( Ryousyou Kawauchi) تاسیس شد ودر ایران این انجمن بـه صورت ...

فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA

این آکادمـی تحت لیسانس کاراته کالج آمریکا و سازمان اساتید هنرهای رزمـی آزاد جهان کـه در آمریکا ایـالت ویرجینیـا ...

شوتوکان آسای ریو

هدف و ماموریت انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته گسترش کاراته سنتی به منظور استفاده کاراته کاهای حرفه ای و ...

هادوفایت

تاريخچه هنر هاي رزمي بـه سالياني بس دور باز ميگردد ،از زماني كه بشر پا بـه عرصه گيتي نـهاد و ابزار قدرت برأي زنده ماندن را شناخت که تا زمان ...

هیتال پارکور

هیتال درون زبان پارسی باستان و شاهنامـه فردوسی بزرگ بـه معنای پهلوان عنوان شده و در زبان انگلیسی بـه معنای جنگندگی آن مـی توان اشاره کرد ...

کیک جیتسو MMA

سبک جهانی کیک جیتسو (Kick Jitsu) درون سال 2003 درون کی اف اوکراین بـه صورت رسمـی تحت عنوان فدراسیون جهانی  ..

: سی دی آموزش آیکیدو ، سی دی آموزش آیکیدو
[سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com سی دی آموزش آیکیدو]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 13:26:00 +0000آموزش بهترین ووشو ساندا

سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com

چوی لی فوت

هنر ترکیبی رزمـی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای بـه نام (چان هونگ) بنیـانگذاری شد . آموزش بهترین ووشو ساندا این روش پدیده ای ...

استریت فایت

در سبک استریت فایت هدف ارائه تکنیک های کاربردی و اصیل عام مردم درون رزم به منظور دفاع از خود و خانواده خود جهت آماده سازی....

شوتوکان WSKF

بنیـانگذار سبک سنسی هیتوشی کاسویـا مـیباشند.ایشان دارای دان 8 جهانی مـیباشند و در حال حاضر رئیس ...

رزم بختیـاری

رزم بختیـاری توسط گرند مستر امـیر توحیدی نیـا ابداع و بنیـانگذاری شده است. آموزش بهترین ووشو ساندا مرکزیت این سبک درون استان خوزستان درون ایران مـی باشد . رزم بختیـاری ....

جیسن کاراته یونیون

جیسن کاراته به معنی کاراته حقیقی مـیباشد کـه در ژاپن توسط کانچو ریوسیو کاواچی ( Ryousyou Kawauchi) تاسیس شد ودر ایران این انجمن بـه صورت ...

فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA

این آکادمـی تحت لیسانس کاراته کالج آمریکا و سازمان اساتید هنرهای رزمـی آزاد جهان کـه در آمریکا ایـالت ویرجینیـا ...

شوتوکان آسای ریو

هدف و ماموریت انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته گسترش کاراته سنتی به منظور استفاده کاراته کاهای حرفه ای و ...

هادوفایت

تاريخچه هنر هاي رزمي بـه سالياني بس دور باز ميگردد ،از زماني كه بشر پا بـه عرصه گيتي نـهاد و ابزار قدرت برأي زنده ماندن را شناخت که تا زمان ...

هیتال پارکور

هیتال درون زبان پارسی باستان و شاهنامـه فردوسی بزرگ بـه معنای پهلوان عنوان شده و در زبان انگلیسی بـه معنای جنگندگی آن مـی توان اشاره کرد ...

کیک جیتسو MMA

سبک جهانی کیک جیتسو (Kick Jitsu) درون سال 2003 درون کی اف اوکراین بـه صورت رسمـی تحت عنوان فدراسیون جهانی  ..

: آموزش بهترین ووشو ساندا ، آموزش بهترین ووشو ساندا
[سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com آموزش بهترین ووشو ساندا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 13:26:00 +0000کانال تلگرام موی تای

سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com

چوی لی فوت

هنر ترکیبی رزمـی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای بـه نام (چان هونگ) بنیـانگذاری شد . کانال تلگرام موی تای این روش پدیده ای ...

استریت فایت

در سبک استریت فایت هدف ارائه تکنیک های کاربردی و اصیل عام مردم درون رزم به منظور دفاع از خود و خانواده خود جهت آماده سازی....

شوتوکان WSKF

بنیـانگذار سبک سنسی هیتوشی کاسویـا مـیباشند.ایشان دارای دان 8 جهانی مـیباشند و در حال حاضر رئیس ...

رزم بختیـاری

رزم بختیـاری توسط گرند مستر امـیر توحیدی نیـا ابداع و بنیـانگذاری شده است. کانال تلگرام موی تای مرکزیت این سبک درون استان خوزستان درون ایران مـی باشد . رزم بختیـاری ....

جیسن کاراته یونیون

جیسن کاراته به معنی کاراته حقیقی مـیباشد کـه در ژاپن توسط کانچو ریوسیو کاواچی ( Ryousyou Kawauchi) تاسیس شد ودر ایران این انجمن بـه صورت ...

فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA

این آکادمـی تحت لیسانس کاراته کالج آمریکا و سازمان اساتید هنرهای رزمـی آزاد جهان کـه در آمریکا ایـالت ویرجینیـا ...

شوتوکان آسای ریو

هدف و ماموریت انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته گسترش کاراته سنتی به منظور استفاده کاراته کاهای حرفه ای و ...

هادوفایت

تاريخچه هنر هاي رزمي بـه سالياني بس دور باز ميگردد ،از زماني كه بشر پا بـه عرصه گيتي نـهاد و ابزار قدرت برأي زنده ماندن را شناخت که تا زمان ...

هیتال پارکور

هیتال درون زبان پارسی باستان و شاهنامـه فردوسی بزرگ بـه معنای پهلوان عنوان شده و در زبان انگلیسی بـه معنای جنگندگی آن مـی توان اشاره کرد ...

کیک جیتسو MMA

سبک جهانی کیک جیتسو (Kick Jitsu) درون سال 2003 درون کی اف اوکراین بـه صورت رسمـی تحت عنوان فدراسیون جهانی  ..

: کانال تلگرام موی تای ، کانال تلگرام موی تای
[سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com کانال تلگرام موی تای]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 13:26:00 +0000کانال تلگرام کیوکوشین کای

سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com

چوی لی فوت

هنر ترکیبی رزمـی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای بـه نام (چان هونگ) بنیـانگذاری شد . کانال تلگرام کیوکوشین کای این روش پدیده ای ...

استریت فایت

در سبک استریت فایت هدف ارائه تکنیک های کاربردی و اصیل عام مردم درون رزم به منظور دفاع از خود و خانواده خود جهت آماده سازی....

شوتوکان WSKF

بنیـانگذار سبک سنسی هیتوشی کاسویـا مـیباشند.ایشان دارای دان 8 جهانی مـیباشند و در حال حاضر رئیس ...

رزم بختیـاری

رزم بختیـاری توسط گرند مستر امـیر توحیدی نیـا ابداع و بنیـانگذاری شده است. کانال تلگرام کیوکوشین کای مرکزیت این سبک درون استان خوزستان درون ایران مـی باشد . رزم بختیـاری ....

جیسن کاراته یونیون

جیسن کاراته به معنی کاراته حقیقی مـیباشد کـه در ژاپن توسط کانچو ریوسیو کاواچی ( Ryousyou Kawauchi) تاسیس شد ودر ایران این انجمن بـه صورت ...

فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA

این آکادمـی تحت لیسانس کاراته کالج آمریکا و سازمان اساتید هنرهای رزمـی آزاد جهان کـه در آمریکا ایـالت ویرجینیـا ...

شوتوکان آسای ریو

هدف و ماموریت انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته گسترش کاراته سنتی به منظور استفاده کاراته کاهای حرفه ای و ...

هادوفایت

تاريخچه هنر هاي رزمي بـه سالياني بس دور باز ميگردد ،از زماني كه بشر پا بـه عرصه گيتي نـهاد و ابزار قدرت برأي زنده ماندن را شناخت که تا زمان ...

هیتال پارکور

هیتال درون زبان پارسی باستان و شاهنامـه فردوسی بزرگ بـه معنای پهلوان عنوان شده و در زبان انگلیسی بـه معنای جنگندگی آن مـی توان اشاره کرد ...

کیک جیتسو MMA

سبک جهانی کیک جیتسو (Kick Jitsu) درون سال 2003 درون کی اف اوکراین بـه صورت رسمـی تحت عنوان فدراسیون جهانی  ..

: کانال تلگرام کیوکوشین کای ، کانال تلگرام کیوکوشین کای
[سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com کانال تلگرام کیوکوشین کای]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 13:26:00 +0000نی زدن بختیاری

سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com

چوی لی فوت

هنر ترکیبی رزمـی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای بـه نام (چان هونگ) بنیـانگذاری شد . نی زدن بختیاری این روش پدیده ای ...

استریت فایت

در سبک استریت فایت هدف ارائه تکنیک های کاربردی و اصیل عام مردم درون رزم به منظور دفاع از خود و خانواده خود جهت آماده سازی....

شوتوکان WSKF

بنیـانگذار سبک سنسی هیتوشی کاسویـا مـیباشند.ایشان دارای دان 8 جهانی مـیباشند و در حال حاضر رئیس ...

رزم بختیـاری

رزم بختیـاری توسط گرند مستر امـیر توحیدی نیـا ابداع و بنیـانگذاری شده است. نی زدن بختیاری مرکزیت این سبک درون استان خوزستان درون ایران مـی باشد . رزم بختیـاری ....

جیسن کاراته یونیون

جیسن کاراته به معنی کاراته حقیقی مـیباشد کـه در ژاپن توسط کانچو ریوسیو کاواچی ( Ryousyou Kawauchi) تاسیس شد ودر ایران این انجمن بـه صورت ...

فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA

این آکادمـی تحت لیسانس کاراته کالج آمریکا و سازمان اساتید هنرهای رزمـی آزاد جهان کـه در آمریکا ایـالت ویرجینیـا ...

شوتوکان آسای ریو

هدف و ماموریت انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته گسترش کاراته سنتی به منظور استفاده کاراته کاهای حرفه ای و ...

هادوفایت

تاريخچه هنر هاي رزمي بـه سالياني بس دور باز ميگردد ،از زماني كه بشر پا بـه عرصه گيتي نـهاد و ابزار قدرت برأي زنده ماندن را شناخت که تا زمان ...

هیتال پارکور

هیتال درون زبان پارسی باستان و شاهنامـه فردوسی بزرگ بـه معنای پهلوان عنوان شده و در زبان انگلیسی بـه معنای جنگندگی آن مـی توان اشاره کرد ...

کیک جیتسو MMA

سبک جهانی کیک جیتسو (Kick Jitsu) درون سال 2003 درون کی اف اوکراین بـه صورت رسمـی تحت عنوان فدراسیون جهانی  ..

: نی زدن بختیاری ، نی زدن بختیاری
[سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com نی زدن بختیاری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 13:26:00 +0000برنامه های آماده سازی جودو کاران تا المپیک

سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com

چوی لی فوت

هنر ترکیبی رزمـی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای بـه نام (چان هونگ) بنیـانگذاری شد . برنامه های آماده سازی جودو کاران تا المپیک این روش پدیده ای ...

استریت فایت

در سبک استریت فایت هدف ارائه تکنیک های کاربردی و اصیل عام مردم درون رزم به منظور دفاع از خود و خانواده خود جهت آماده سازی....

شوتوکان WSKF

بنیـانگذار سبک سنسی هیتوشی کاسویـا مـیباشند.ایشان دارای دان 8 جهانی مـیباشند و در حال حاضر رئیس ...

رزم بختیـاری

رزم بختیـاری توسط گرند مستر امـیر توحیدی نیـا ابداع و بنیـانگذاری شده است. برنامه های آماده سازی جودو کاران تا المپیک مرکزیت این سبک درون استان خوزستان درون ایران مـی باشد . رزم بختیـاری ....

جیسن کاراته یونیون

جیسن کاراته به معنی کاراته حقیقی مـیباشد کـه در ژاپن توسط کانچو ریوسیو کاواچی ( Ryousyou Kawauchi) تاسیس شد ودر ایران این انجمن بـه صورت ...

فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA

این آکادمـی تحت لیسانس کاراته کالج آمریکا و سازمان اساتید هنرهای رزمـی آزاد جهان کـه در آمریکا ایـالت ویرجینیـا ...

شوتوکان آسای ریو

هدف و ماموریت انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته گسترش کاراته سنتی به منظور استفاده کاراته کاهای حرفه ای و ...

هادوفایت

تاريخچه هنر هاي رزمي بـه سالياني بس دور باز ميگردد ،از زماني كه بشر پا بـه عرصه گيتي نـهاد و ابزار قدرت برأي زنده ماندن را شناخت که تا زمان ...

هیتال پارکور

هیتال درون زبان پارسی باستان و شاهنامـه فردوسی بزرگ بـه معنای پهلوان عنوان شده و در زبان انگلیسی بـه معنای جنگندگی آن مـی توان اشاره کرد ...

کیک جیتسو MMA

سبک جهانی کیک جیتسو (Kick Jitsu) درون سال 2003 درون کی اف اوکراین بـه صورت رسمـی تحت عنوان فدراسیون جهانی  ..

: برنامه های آماده سازی جودو کاران تا المپیک ، برنامه های آماده سازی جودو کاران تا المپیک
[سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com برنامه های آماده سازی جودو کاران تا المپیک]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 26 Jul 2018 02:33:00 +0000کانال تلگرام حرکات ورزشی پا

سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com

چوی لی فوت

هنر ترکیبی رزمـی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای بـه نام (چان هونگ) بنیـانگذاری شد . کانال تلگرام حرکات ورزشی پا این روش پدیده ای ...

استریت فایت

در سبک استریت فایت هدف ارائه تکنیک های کاربردی و اصیل عام مردم درون رزم به منظور دفاع از خود و خانواده خود جهت آماده سازی....

شوتوکان WSKF

بنیـانگذار سبک سنسی هیتوشی کاسویـا مـیباشند.ایشان دارای دان 8 جهانی مـیباشند و در حال حاضر رئیس ...

رزم بختیـاری

رزم بختیـاری توسط گرند مستر امـیر توحیدی نیـا ابداع و بنیـانگذاری شده است. کانال تلگرام حرکات ورزشی پا مرکزیت این سبک درون استان خوزستان درون ایران مـی باشد . رزم بختیـاری ....

جیسن کاراته یونیون

جیسن کاراته به معنی کاراته حقیقی مـیباشد کـه در ژاپن توسط کانچو ریوسیو کاواچی ( Ryousyou Kawauchi) تاسیس شد ودر ایران این انجمن بـه صورت ...

فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA

این آکادمـی تحت لیسانس کاراته کالج آمریکا و سازمان اساتید هنرهای رزمـی آزاد جهان کـه در آمریکا ایـالت ویرجینیـا ...

شوتوکان آسای ریو

هدف و ماموریت انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته گسترش کاراته سنتی به منظور استفاده کاراته کاهای حرفه ای و ...

هادوفایت

تاريخچه هنر هاي رزمي بـه سالياني بس دور باز ميگردد ،از زماني كه بشر پا بـه عرصه گيتي نـهاد و ابزار قدرت برأي زنده ماندن را شناخت که تا زمان ...

هیتال پارکور

هیتال درون زبان پارسی باستان و شاهنامـه فردوسی بزرگ بـه معنای پهلوان عنوان شده و در زبان انگلیسی بـه معنای جنگندگی آن مـی توان اشاره کرد ...

کیک جیتسو MMA

سبک جهانی کیک جیتسو (Kick Jitsu) درون سال 2003 درون کی اف اوکراین بـه صورت رسمـی تحت عنوان فدراسیون جهانی  ..

: کانال تلگرام حرکات ورزشی پا ، کانال تلگرام حرکات ورزشی پا
[سبک ها و رشته ها - honarhayerazmi.com کانال تلگرام حرکات ورزشی پا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 26 Jul 2018 02:33:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com